Wij scoren een: 9.5 /10
15 Beoordelingen

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, leveringen en overige diensten. We wijzen hierbij uitdrukkelijk alle andersluidende voorwaarden van de andere partij af. Alle overige afspraken moeten door ons schriftelijk worden bevestigd.

RECHT VAN RETOURZENDING

Alle artikelen die worden aangekocht bij Jenneboer mode online-shop mogen binnen 14 dagen na ontvangst en zonder opgave van reden worden geretourneerd naar het onderstaande adres

Jenneboer Mode Online-Store, Wemenstraat 39, 7551EV Hengelo (O) Nederland

De toestand van de teruggezonden goederen moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van de goederen- zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels – en de goederen moeten nog steeds voorzien zijn van hun originele label. Indien de goederen verslechterd zijn door uitgebreider gebruik, behouden wij het recht voor schadevergoeding te eisen. Gelieve ook de wettelijk verplichte instructies over uw wettelijke rechten bij het retourneren van goederen onder Privacy, gegevensbescherming en bescherming van crediteuren lezen.

BESTELLEN

De producten die worden aangeboden in de Jenneboer mode online-shop vormen een uitnodiging aan klanten om een aankoopaanbod te doen aan Jenneboer mode Online-Store op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Jenneboer mode online-shop . Alle vermelde prijzen zijn bedragen in euro en zijn inclusief BTW. Jenneboer mode behoudt het recht voor een aankoopaanbod niet aan te nemen als een artikel niet leverbaar is of als u om een niet gerechtvaardigde reden hebt nagelaten facturen voor eerdere leveringen te betalen. Als Jenneboer mode niet in staat is een bepaalde bestelling uit te voeren, brengt Jenneboer mode u daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Bestellingen worden alleen aanvaard in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens.

LEVERING EN VERZENDKOSTEN

De standaardlevertijd is 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of productiegebreken vertonen, waaronder eventueel begrepen transportschade, gelieve u direct per e-mail of telefoon bij ons te reclameren over het desbetreffende gebrek.Als u nalaat te reclameren, tast dit uw wettelijke rechten echter niet aan. De kosten voor verzending zijn gratis. U kunt de goederen retourneren. Deze kosten zijn voor uw rekeing.

BETALING

U kunt de goederen per I-deal, of Paypal betalen, Betaling kan eveneens door overschrijving binnen 7 dagen na order datum op rekening nummer 1571.79.001 t.n.v. Jenneboer mode.

VOOR BETALING BUITEN NEDERLAND

rekening nr : 1571.79.001

IBAN : NL35 RABO 0157 1790 01

BIC : RABONL2U

tenaamstelling : Jenneboer mode B.V.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven de eigendom van Jenneboer mode Online-Stores totdat volledige betaling is ontvangen.

AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT HET WETTELIJKE RECHT VAN ANNULERING

Retourrecht: U kunt ontvangen goederen zonder opgave van reden binnen twee weken retourneren. De duur van deze periode vangt aan bij ontvangst van de goederen. Retourneren is voor uw rekening en risico. De retourzending moet worden geadresseerd aan:

Jenneboer Mode Online-Store, Wemenstraat 39 7551 EV Hengelo (O) Nederland

Gevolgen van retournering: Ingeval van legitieme retournering moeten betalingen, goederen of diensten die zijn gedaan of geleverd door partijen geretourneerd of gerestitueerd worden en dient schadeloosstelling te worden geboden voor eventueel daaraan ontleende voordelen (bijv. gebruiksvoordelen).Ingeval de kwaliteit van de goederen verslechterd is, kan Jenneboer Mode een schadevergoeding eisen. Dit is niet van toepassing als de verslechtering van de goederen alleen te wijten is aan het keuren van de goederen – bijvoorbeeld, zoals gebruikelijk zou zijn in een conventionele winkel. U kunt voorkomen dat er schadevergoeding van u wordt gevorderd door de goederen niet als eigenaar te gebruiken en door niets te doen dat hun waarde aantast.

PRIVACY, GEGEVENSBESCHERMING EN BESCHERMING VAN CREDITEUREN

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in achtgenomen, conform de wettelijke vereisten. De gegevens die nodig zijn om de zakelijke transacties te verwerken worden opgeslagen en kunnen, tijdens het verwerken van de order, naar gelieerde ondernemingen of onze servicepartners worden verzonden.

In aanvulling op de eerder genoemde doeleinden gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden, met name voor het adverteren van producten van Jenneboer Mode. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken of verzenden of andere vormen van gebruik van uw gegevens voormarketingdoeleinden of uw toestemming intrekken door Jenneboer Mode hiervan op de hoogte te stellen: info@jenneboermode.nl. Nadat wij uw bezwaar of uw bericht voor intrekking van uw toestemming hebben ontvangen, staken wij het gebruik en de verwerking van de desbetreffende gegevens voormarketingdoeleinden en stoppen wij per direct met het toezenden van verdere reclamemiddelen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

Voor zover de webpagina’s van Jenneboer Mode links naar andere sites op internet bevatten, verklaart Jenneboer Mode hierbij uitdrukkelijk dat Jenneboer Mode geen invloed heeft op de lay-out of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert Jenneboer Mode zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op deze webpagina’s staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina’s.

OVERIGE

Op alle contracten en overeenkomsten tussen de klant en Jenneboer Mode is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het rechtnternational verkoop van de UN. Voor alle aanbiedingen en promotie codes geldt het recht van gebruik van slechts 1 per persoon, per bestelling. Vouchers en kado bonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere aanbiedingen en promotionele codes met elkaar tegebruiken.

COLOFON / EXPLOITANT VAN DE JENNEBOER MODE ONLINE SHOP

Jenneboer Mode BV, Wemenstraat 39, 7551EV Hengelo (O), Telefoon: 074-2914614, E-mail: info@jenneboermode.nl

Maandag – Vrijdag 09:30 – 18:00 Zaterdag 09:30 – 17:00

Ingeschreven Kamer van Koophandel 06025397, Belastingnummer NL006907763B01

HULP NODIG?

Klanten service: Telefoon 074-2914614, Maandag – Vrijdag 09:30 – 18:00, Zaterdag 09:30 – 17:00